Verificarea concordanţei datelor in Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare este un proces de o importanta aparte. Este vital sa verificam daca exista vreo ipoteca mobiliara constituita asupra unor bunuri.

– Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip
– Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de ipotecă mobiliară completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic.
– Cautarea dupa atributele de identificare a unui debitor (sau creditor) se face separat.
– In cazul cautarii dupa cod unic de inregistrare/cod fiscal, in rubrica de cautare se va introduce numai valoarea numerica, nu si litere.

Contactati-ne pentru mai multe detalii.

Contact

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.