Solicitantii serviciilor de inregistrare in arhiva a avizelor de inscriere vor plati urmatoarele taxe stabilite prin Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare:

Tip inregistrare Tip aviz Taxa Minister
Ipoteca Mobiliara Aviz de ipotecă iniţial 40 lei
Ipoteca Mobiliara Avizul modificator al avizului de ipotecă iniţial 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz stingere a avizului de ipotecă iniţial 20 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz cesiune a creanţei ipotecare 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz reducere a ipotecii 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz prelungire a avizului de ipotecă iniţial 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz menţinere a ipotecii 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz executare a bunului ipotecat 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz preluare în contul creanţei 30 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz cesiune a ipotecii 60 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz schimbare a rangului ipotecilor 60 lei
Ipoteca Mobiliara Aviz transformare 40 lei
Specific Aviz specific iniţial 60 lei
Specific Avizul modificator al avizului specific iniţial 40 lei
Specific Aviz prelungire a avizului specific iniţial 30 lei
Specific Aviz stingere a avizului specific iniţial 30 lei
Fiducie Aviz de fiducie iniţial 80 lei
Fiducie Aviz acceptare a fiduciei de către beneficiar 60 lei
Fiducie Avizul modificator al avizului de fiducie iniţial 60 lei
Fiducie Aviz stingere a avizului de fiducie iniţial 60 lei

Pentru orice alte avize necesare înscrierii în Registru a actelor şi faptelor juridice prevăzute de lege, solicitanţii serviciilor de înregistrare în Registru a avizelor de înscriere achită o taxă de 40 lei pentru fiecare înregistrare.

Pe langa taxele stabilite prin Legea nr. 196/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2018 privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, solicitantii serviciilor de inregistrare in RNPM a avizelor de inscriere vor plati si pretul stabilit de Agent in functie de volumul si complexitatea inscrierilor.

0 raspunsuri

Lasă un răspuns

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *