Înscrierea unui aviz în RNPM (AEGRM) poate fi solicitată numai de persoana care are interes în legatura cu acea înscriere. La primirea formularului de aviz de înscriere operatorul/agentul este obligat să verifice dacă solicitantul are calitatea de persoană interesată, putând efectua orice verificare necesară în acest sens, răspunzând pentru prejudiciile cauzate de neglijenta lor în cursul acestor verificări.

Persoanele interesate și avizele pe care le pot solicita sunt următoarele:

– Creditorul ipotecar sau reprezentantul sau, împuternicit prin procura autentică, ori împuternicire avocațială dacă reprezentantul este avocat poate solicita înscrierea în RNPM (AEGRM) a oricărui tip de aviz de ipotecă;

– Debitorul obligației garantate sau reprezentantul sau, împuternicit prin procură autentică, ori împuternicire avocațială dacă reprezentantul este avocat poate solicita înscrierea în RNPM (AEGRM) a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial şi a avizului de menţinere, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora.

– Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, poate solicita înscrierea în RNPM (AEGRM) a avizului de intenţie, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă iniţial, a avizului de menţinere şi a avizului de extindere, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de avize de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora;

– Avizul de cesiune a creanţei ipotecare ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de ipotecă iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în RNPM (AEGRM), după caz, la solicitarea cedentului, a fostului creditor ori a reprezentantului acestora, împuternicit prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat;

– Avizul de cesiune a ipotecii poate fi introdus în RNPM (AEGRM) la solicitarea cedentului ipotecii ori a reprezentantului acestuia, împuternicit prin procură autentică ori prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat.

– Înscrierea în RNPM (AEGRM) a avizelor de fiducie poate fi solicitată, după caz, fie de către constituitor, fie de către beneficiar, fie de către fiduciar sau administratorul provizoriu ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere;

– Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în RNPM (AEGRM) a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare – privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanţei – privind anularea preluării, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptăţită să subscrie acel aviz, precum şi a altor tipuri de avize, în condiţiile prevăzute de Autoritatea de Supraveghere prin ordin al ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere şi a instrucţiunilor de completare a acestora;

– Reprezentantul organelor care au competenţa, potrivit legii, de a solicita o înscriere în RNPM (AEGRM) pot completa formularele de aviz, conform tipului de înscriere solicitat şi potrivit instrucţiunilor de completare aprobate prin ordin al ministrului justiţiei, sau pot solicita asistenţa Corpului Operatorilor, potrivit legii;

– În cazul în care persoana interesată este persoană juridică, subscrierea avizelor de înscriere poate fi făcută şi de către consilierul juridic al acesteia, prezentând împuternicirea dată de persoana juridică;

– Înscrierea în RNPM (AEGRM) a avizelor specifice poate fi solicitată de oricare din părţile avizului ori de către reprezentanţii acestora, împuterniciţi prin procură autentică sau prin împuternicire avocaţială, atunci când reprezentantul este un avocat, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere prin ordinul ministrului justiţiei de aprobare a formularelor de aviz de înscriere;

– Înscrierea în RNPM (AEGRM) a avizelor de ipotecă, conform Legii nr. 31/2006 şi Legii nr. 304/2015, poate fi solicitată de reprezentantul creditorului.