Ce este RNPM – Registrul National de Publicitate Mobiliara (AEGRM – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare)?

Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 89/2000 privind unele masuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea inscrierilor in RNPM – Registrul National de Publicitate Mobiliara (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare), cu modificarile si completarile ulterioare, RNPM – Registrul National de Publicitate Mobiliara (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare) constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri, care asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege.

Orice creditor ipotecar care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozitiilor Codului civil, trebuie sa completeze un formular de aviz de ipoteca pe suport de hartie, ori in format electronic (document TED), si sa-l depuna, respectiv sa-l transmita, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator.

Pe scurt, inregistrarea unei ipoteci mobiliare in RNPM – Registrul National de Publicitate Mobiliara (Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare) presupune urmatoarea procedura:

  • Creditorul sau reprezentantul sau completeaza un formular tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de ipoteca mobiliara.
  • Operatorul de arhiva procedeaza la inscrierea fidela in RNPM (AEGRM) a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de ipoteca mobiliara completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii insesi a actului juridic. Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de ipoteca in RNPM (AEGRM) constituie o simpla activitate administrativa, iar „personalul operatorilor si agentii autorizati nu vor verifica corectitudinea informatiilor din avizul de garantie, concordanta dintre avizul de garantie si faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
  • Pe de alta parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „inscrierea in arhiva nu confera validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de ipoteca ori continutul avizelor de ipoteca nu are acoperire in clauzele contractului de ipoteca, inscrierea respectiva nu va produce nici un efect.
  • Inregistrarea efectuata in RNPM (AEGRM) de catre operatori/agenti autorizati,  prin redarea fidela a continutului formularului tip completat de solicitantul inscrierii se numeste aviz de ipoteca.

Functiile si rolul Registrului

  1. Publicitatea garantiei si stabilirea prioritatii fata de creditorii ulteriori
  • Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determina potrivit ordinii inscrierii sau perfectarii ipotecilor, cu exceptiile prevazute de lege”.
  • Art. 2409 alin. 2 din Codul civil prevede ca „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigura prin inscrierea acestora in arhiva, daca prin lege nu se prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, instituind o prezumtie care nu poate fi combatuta prin proba contrarie, precizeaza ca „creditorul care inscrie o ipoteca asupra unui bun este prezumat ca are cunostinta despre existenta tuturor ipotecilor care au fost inscrise mai inainte cu privire la acelasi bun. Dovada contrara nu este admisibila”.
  1. Avertizarea potentialilor creditori asupra contractelor de ipoteca incheiate anterior.
  • Rolul RNPM (AEGRM) este de protejare a creditorilor care si-au constituit ipoteci mobiliare inscrise la RNPM (AEGRM); inscrierea in RNPM (AEGRM) confera creditorului ipotecar dreptul de a-si putea recupera creanta prin executarea bunului ipotecat de debitor, inaintea creditorilor ipotecari ale caror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea RNPM (AEGRM) ofera creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzactii ce urmeaza a fi incheiata cu un debitor.

Accesul la Registru

Pentru vizualizarea informatiilor cuprinse in avizele de ipoteca inscrise in RNPM (AEGRM), accesul este liber; orice persoana poate efectua o cautare in RNPM (AEGRM) a informatiilor despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fara plata vreunui tarif ori obtinerea unei autorizari prealabile de acces.